Ffotoneg Arloesol yng Nghymru — Innovative Photonics in Wales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffotoneg Arloesol yng Nghymru
Innovative Photonics in Wales

Dydd Iau 5ed Mawrth 2020 09:00 – 17:00 Thursday 5th March 2020 OpTIC, St Asaph
Parc Busnes St. Asaph Business Park, Ffordd William Morgan, St. Asaph LL17 0JD

Mae’r digwyddiad hwn yn bartneriaeth o brosiectau WOF, CPE, SPARC II ac ASTUTE 2020.

Oes gennych?:

  • Ddiddordeb i ddysgu lle mae Ffotoneg wedi ei ddefnyddio mewn diwydiant
  • Ddiddordeb i weld a all Ffotoneg ddatrys her weithgynhyrchu yn eich busnes
  • Awydd i gydweithio gyda’r gadwyn gyflenwi, defnyddwyr terfynol a’r byd academaidd

Cofrestrwch nawr ar:

https://innovative-photonics.eventbrite.com

This event is a partnership of WOF, CPE, SPARC II and ASTUTE 2020 projects.

Are you?:

  • Interested to learn where Photonics has been applied in industry
  • Interested to see whether Photonics can solve a manufacturing challenge in your business
  • Keen to collaborate with supply chain, end users and academia

Register now at:
https://innovative-photonics.eventbrite.com

 

 

 

 

 

Download full brochure

Innovative Photonics Ffotoneg Arloesol